Agaricus campester- Gewone weidechampignon

Saprotroof op de grond in zwak tot vrij sterk bemeste gazons,bermen en permanente graslanden op zand-,veen- en kleibodems.Rode Lijst(2008):Gevoelig