Agaricus macrosporus--(Grootsporige champignon)

Rode Lijst(2008):Kwetsbaar