Agaricus macrosporus--(Grootsporige champignon)

Saprotroof op  klei ,zavel en kalkrijk zand.Bij ons in de duinen en op kleidijken. Het rechter exemplaar heeft een hoeddiameter van 27 cm. Zeldzaam.Rode Lijst(2008):Kwetsbaar