Agaricus spissicaulis--Plompe champignon

Saprotroof op niet of nauwelijks bemeste graslanden ,bermen en dijken op zand- en kleigrond.Zeldzaam