Agaricus xanthoderma--(Karbolchampignon)

Saprotroof op de grond in loofbossen,parken.plantsoenen ,(duin)graslanden en in onze regio vooral op kleidijken ,meestal op matig voedselrijke en vaak kalkhoudende  plaatsen. Zeer variabele soort.