Camarophyllopsis atropuncta--(Zwartgespikkelde wasplaat)

Saprotroof in oude loofbossen op weinig begroeide ,humusarme ,kalkhoudende rivierklei en in droog schraal krijthellingengrasland ,maar ook op  voedselarme hellingen van kleidijken ,zoals de Oude Schoorlse zeedijk en de Hondsbossche Slaperdijk( 20december 2008) Zeer zeldzaam.Rode Lijst(2008): GE