Clavaria fragilis--Wormvormige knotszwam

Vermoedelijk saprotroof in (Hygrocybe)graslanden op voedselarme tot matig voedselrijke grond op uiteenlopende bodemtypen.Rode Lijst(2008) Kwetsbaar