Cordyceps militaris--Rupsendoder

Parasitair op poppen van vlinders op matig of niet bemeste graslanden of bossen op voedselarme zand- leem- of kleibodem..Ook op de Hondsbossche Slaperdijk aangetroffen. Vrij algemeen.