Entoloma conferendum--Sterspoorsatijnzwam

Saprotroof oa in graslanden op droge tot natte plaatsen op allerlei bodemtypen.Achteruitgaand en op de Rode Lijst als Kwetsbaar.