Gymnopilus flavus--Grasvlamhoed

Saprotroof of necrotrofe parasiet op de wortels van Kropaar(Dactylis) op voedselrijke of voedselarme graslanden of dijken.Op verschillende plaatsen aangetroffen op de dijken van de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder. Zeldzaam.Rode Lijst(2008):Kwetsbaar