Hygrocybe aurantiosplendens---Prachtwasplaat

Saprotroof in schrale graslanden en dijken op kalkrijke leem of klei. Zeer zeldzaam en uit ons land van 4 plaatsen bekend .Op 7 december 2009 aangetroffen aan de zuidzijde van de Oude Schoorlse zeedijk.Rode Lijst(2008): Kwetsbaar.