Hygrocybe aurantioviscida--(Hooilandwasplaat)

Saprotroof op de grond in niet of zwak bemeste wei-en hooilanden of aan de voet van grasdijken , zelden in essen-elzenbos.Vaak op natte plaatsen met kalkrijke kwel ,zoals op de Hondsbossche Slaperdijk.Zeldzaam.Rode Lijst(2008)Kwetsbaar.H.aurantioviscida(H.glutinipes) lijkt veel op H.insipida,maar verschilt hiervan door zijn slijmerige steel en hoed, de sporenvorm en de veel langere hyphen in het hymenophoral trama,( tot circa 600 mu)