Hygrocybe fornicata--(Ridderwasplaat)

Zeldzaam en achteruitgaand. Vooral op oude (wadden)zeedijken ,maar door het verhogen of  verstevigen van de dijken op zeer veel plaatsen verdwenen.In onze regio tot nu toe (14 nov 2008) alleen op de Oude Schoorlse zeedijk en de Hondsbossche slaperdijk in redelijke aantallen aangetroffen.Rode Lijst(2008):BE