Hygrocybe fornicata--(Ridderwasplaat)

Saprotroof op de grond tussen gras  en zeldzaam op (leem en klei)dijken . Op 2 december 2007 aangetroffen op de Oude Schoorlse zeedijk ( 15 stuks ) Op de Rode Lijst geplaatst als KW vanwege gevoeligheid voor verzuring en vermesting.