Hygrocybe pratensis--Weidewasplaat

Saprotroof  op voedselarme grond oa op schrale oude dijkhellingen zoals de westkant van de Slaperdijk.  8 november 2007  .Achteruitgaand. Rode Lijst:BE