Macrolepiota rachodes--(Knolparasolzwam)

Saprotroof op de grond en bekend van allerlei typen bossen,parken ,lanen en tuinen, maar niet van Kleidijken ,zoals deze vondst op de Hondsbossche Slaperdijk.Algemeen