Mycena flavoalba--Bleekgele mycena

Saprotroof op dode grassoorten in schrale tot matig voedselrijke plaatsen, vaak op schrale dijken , weilanden en bermen..Algemeen.