Psilocybe crobula--Franjekaalkopje

Saprotroof op strooisel of strooisel vermengd met mest op allerlei plaatsen.Waarschijnlijk vrij zeldzaam.