Psilocybe pseudocyanea--(Slanke kopergroenzwam)

Saprotroof in mossige schrale graslanden en in het buitenduin tussen de Helm(Ammophila) ,in onze regio ook op schrale  stukken van (oude) kleidijken aangetroffen.Rode Lijst(2008):BE