Trichoglossum hirsutum--(Ruige aardtong)

Saprotroof op de grond in duingraslanden op kalkarm zand ,hoogvenen en loofbos op voedselrijke ,vochtige kleibodems.In Noord-Holland vooral op het talud van lemige en voedselarme kleidijken en op deze plaatsen soms massaal tussen mossen en laag gras fructificerend ,samen met Geoglossum glutinosum, tot laat in de herfst ,begin van de winter.(20 december 2008) Hondsbossche Slaperdijk en Bierdijk te Vatrop(Wieringen) Rode Lijst:KW