Vascellum pratense--Afgeplatte stuifzwam

Saprotroof op droge tot vochtige ,humusarme tot humusrijke zand- leem- en kleibodems en veel op mosrijke of kortgrazige en matig tot niet beneste plaatsen. Algemeen voorkomend.