Pluteus ephebeus--(Splijthoedhertezwam)

Meestal wordt de Splijthoedhertezwam aangetroffen op humeuze kalkhoudende leem of klei , soms op sterk verrot hout. In dit geval werd de soort met tientallen exemplaren aangetroffen op houtsnippers vermengd met humeuze grond.