Cerrena unicolor--Doolhofelfenbankje

Saprotroof op stammen van verschillende soorten loofbomen en vooral in lanen en open parkbossen op voedselrijke bodem.Veroorzaakt witrot.Zeldzaam en bedreigd. RL(2008);Bedreigd