Clavaria fragilis--(Wormvormige knotszwam)

Meestal in zg Hygrocybegraslanden, maar ook in loofbossen(Geestmerambacht) op matig voedselarme grond.Rode Lijst(2008) Kwetsbaar.