Conocybe excedens--(Kleinsporig breeksteeltje)

Saprotroof op de grond.Vlgns het bestand van de NMV uiterst zeldzaam, maar wellicht meer verbreid en over het hoofd gezien.(Verspreidingskaartje)