Entoloma sepium--Sleedoornsatijnzwam

Waarschijnlijk ectomycorrhiza vormend met allerlei Roosachtigen en vruchtbomen op matig voedselrijke kalkrijke bodem..Voorjaarssoort en hoewel landelijk bedreigd is deze soort in het Geestmerambacht niet zeldzaam. RL(2008)Bedreigd