Entoloma sepium--Sleedoornsatijnzwam

Deze uitgesproken voorjaarssoort(biotrofe parasiet van/of ectomycorrhiza vormend ?) werd op twee plaatsen aangestroffen resp bij een Hondsroos en bij Sleedoorn.Achteruitgaand en daarom op de Rode lijst "gestegen"van Kwetsbaar(RL,1996) naar Bedreigd(RL, 2008)