Inocybe fuscidula---Sombere vezelkop

Ectomycorrhiza vormend met Eik(Quercus),Beuk(Fagus) en Populier(Populus), soms Den(Pinus) in jonge bossen, lanen en parken op kalkrijke klei of zand. Matig algemeen.