Inocybe squamata--(Populiervezelkop)

Ectomycorrhiza vormend met Populier(Populus), soms met andere loofbomen op klei. Algemeen in recreatiepark  Geestmerambacht.