Lactarius controversus--(Populiermelkzwam)

Ectomycorrhiza vormend met Populier(Populus) op zware grond en op zand met Kruipwilg(Salix) en Populier in de duinen.In het Geestmerambacht werd deze soort,ondanks de zeer langdurige droogte in onze regio( sept 2009) , massaal in de bermen aangetroffen (circa 300 stuks !!)