Morchella semilibera--Kapjesmorielje

Deze soort werd samen met  Grote aderbekerzwammen op een locatie in de berm van het oostelijk fietspad aangetroffen(40 exemplaren!!)Rode Lijst(2008) Kwetsbaar.