Pholiotina arrhenii--Geringd breeksteeltje

Saprotroof in loofbossen op humeuze voedselrijke zand- of kleibodems. Vrij algemeen.