Agaricus phaeolepidotus--Hazelhoenchampignon

Saprotroof op humeuze vruchtbare leem, zand of kleigrond in loofbossen .In het Heilooerbos al jaren op dezelfde plaats te vinden. Zeldzaam.