Amanita rubescens--(Parelamaniet)

Ectomycorrhiza vormend met loof- en naaldbomen op meestal ontkalkte bodems.Zeer algemeen.