Laetiporus sulphureus---Zwavelzwam

Necrotrofe parasiet op stammen en stronken van vaak nog levende bomen ,het meest op Eik(Quercus) en Wilg(Salix), maar ook op Robinia en Prunus ,zeldzaam op andere boomsoorten.