Lentinellus ursinus(fr) Kühn.

Deze Zaagplaat, die tot nu toe alleen is aangetroffen in het Heilooërbosch is nieuw voor Nederland en werd in oktober 2007 aangetroffen op één van de beukenstronken in de buurt van de "Kattenberg"