Lentinellus ursinus--(voorstel auteur: Ruige zaagplaat)

Deze zaagplaat ,die in 2007 voor het eerst in Nederland werd aangetroffen ,bleek in sept 2008 nog aanwezig te zijn op dezelfde met mos begroeide half vermolmde beukestronk achter de zg "Kattenberg".