Macrolepiota procera--Grote parasolzwam

Jonge exeplaren met gesloten hoeden zijn al te herkennen aan de "getijgerde"steel.