Pluteus salicinus---Grauwgroene hertezwam

Saprotroof op takken,stammen en stronken van uiteenlopende loofbomen op vooral vochtige, min of meer voedselrijke bodems.Algemeen in onze regio.