Russula fellea--(Beukerussula)

Mycorrhiza vormend met Beuk(Fagus), zelden met andere boomsoorten.Vrij algemeen.