Suillus laricinus---Grauwe ringboleet

Mycorrhizasymbiont van Larix op matig droge, matig voedselrijke, kalkhoudende zandige bodems.Recent (20 aug 2008) aangetroffen op het terrein van "Duin en Bosch"te Bakkum door Michel Rühland onder een geïsoleerde larix. Rode Lijst: bedereigd met uitsterven. vanaf 1986 slechts 1 waarneming. Foto gemaakt door Luc Knijnsberg