Agaricus comtulus---Kleine champignon

Saprotroof op humeuze bodems in matig bemeste graslanden ,wegbermen, gazons,tuinen en parken op zandige en kleļige bodems. Vrij zeldzaam.