Cortinarius purpurascens--Purperen gordijnzwam

Ectomycorrhiza vormend met Eik(Quercus) en Beuk(Fagus) in lanen op voedsel- en kalkrijke klei. Deze klompvoet, die zich aanvankelijk niet meer liet zien na de renovatie van de Landweg ,werd op 12 oktober 2008 weer in aantal waargenomen.Zeldzaam.Rode Lijst:GE