Russula pectinatoides---Onsmakelijke kamrussula

Mycorrhiza vormend met loofbomen voornamelijk met Eik(Quercus) ,minder vaak op met Beuk(Fagus) en Linde(Tilia) in lanen op zand en klei.