Agaricus bisporus--Gekweekte champignon

Saprotroof op losse humeuze grond in parken,tuinen,wegbermen en loofbossen.Ook op klei.In onze regio zeldzaam