Agaricus  squamulifer--(Tandringchampignon

Saprotroof  op voedselrijke en kalkrijke grond in loofbossen,lanen en parken. Zeer zeldzaam en Kwetsbaar op de Rode Lijst(2008). Verspreidingskaartje.