Agaricus impudicus--(Panterchampignon)

Saprotroof op vochthoudende humusrijke vruchtbare bodems in loof-en naaldbossen,parken en plantsoenen.In onze regio niet zeldzaam.