Amanita ceciliae--(Prachtamaniet)

Ectomycorrhiza vormend met Eik(Quercus),Beuk(Fagus),Haagbeuk(Carpinus),Linde(Tilia),Populier(Populus) en Berk(Betula) in oude lanen en loofbossen op rivierklei. Rode Lijst(2008); Bedreigd. Verspreidingskaartje