Amanita vaginata sl-- (Grijze slanke amaniet)

Ectomicorrhiza vormend met Populier(Populus) ,soms met andere loofboomsoorten in lanen en loofbossen op klei,leem en voedselrijk en/of kalkrijk zand. Vrij zeldzaam. Rode Lijst (2008); Kwetsbaar)