Collybia fusipes---(Spoelvoetcollybia)

Necrotrofe parasiet op wortels van levende bomen ,vooral op Eik(Quercus) ,minder vaak op andere boomsoorten in loofbossen op matig droge tot vochtige zand, leem, of klei. Ook saprotroof op de wortels van stronken.In Noord-Holland schaars aangetroffen.